Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy chuẩn kỹ thuật
phao áo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia kèm theo Thông tư số 322/2016/TT-BTC.
phao tron
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia kèm theoThông tư số 321/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.
kho
(TBTCVN) - Gần 4 năm thực hiện Luật Dự trữ Quốc gia (DTQG), hệ thống pháp luật về lĩnh vực này đã trở nên đồng bộ, thống nhất.
Sữa học đường
(TBTCO) - Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh sữa và thúc đẩy quá trình triển khai chương trình sữa học đường, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu trong tháng 6/2016.
thủy sản
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè nước ngọt.
muối ăn dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 27/2014/TT- BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia.
(TBTCVN) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính đang triển khai rà soát sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG (thay thế QCVN 14 2011/BTC). Theo đó, có thể kéo dài thời hạn lưu kho đối với thóc dự trữ.
(TBTCO) - Thường xuyên kiểm tra chống dột, an toàn kho tàng và xung quanh; kịp thời có biện pháp xử lý khi kho bị dột, bị tốc mái… Đặc biệt, trong tháng đầu sau nhập muối, thủ kho phải kiểm tra một lần/ngày để phát hiện và xử lý hiện tượng muối chảy (nếu có).
(TBTCO) - Theo quy chuẩn mới, các chủ công trình phải tuân thủ các quy định bắt buộc về sử dụng năng lượng hiệu quả áp dụng cho các hạng mục gồm lớp vỏ công trình, hệ thống chiếu sáng nội thất, điều hòa không khí, thang máy… để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.