Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Thứ trưởng Vũ Thị Mai
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Mạnh Tưởng - Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (XNK) Tổng cục Hải quan, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
tiền
(TBTCO) - Theo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thực hiện 56 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 106 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính.
thuế
(TBTCO) - Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu năm 2020 là Nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội lên 7 - 10 bậc; nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới lên 5 - 10 bậc.
công tác cán bộ
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2791/QĐ-BTC về tiêu chuẩn chức danh vụ trưởng, phó vụ trưởng và Quyết định số 2792/QĐ-BTC tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.
thiên tai
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/1/2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.
quảng ninh
(TBTCO) - Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Quang Phát, tại Quảng Ninh.
dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.
thien tai
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1869/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
tthc
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.