Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tái xuất
huế
(TBTCO) - Ngay trong ngày đầu Năm mới 2020, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo khí thế hăng hái cho một năm mới đầy triển vọng.
QN
(TBTCO) - Các bước nghiệp vụ về quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất... đã được Tổng cục Hải quan quy định cụ thể tại Quyết định 3577/QĐ-TCHQ.
phe lieu
(TBTCO) - Để tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định chi tiết danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất...
hoàn thuế
(TBTCO) - Công ty CP UIL Việt Nam (Bắc Ninh) nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng - GTGT) nhưng do hàng hóa không đủ chất lượng nên Công ty đã xuất trả lại chủ hàng nước ngoài.
hải quan
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, đảm bảo hàng hóa thuộc loại hình này được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khi tạm nhập đến khi thực tái xuất đúng quy định.
cửa khẩu bắc phong sinh
(TBTCO) - Cục Hải quan Quảng Ninh vừa tiếp nhận và triển khai quyết định 2039/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cho phép 5 doanh nghiệp (DN) được thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan hải quan kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu.
(TBTCVN) - “Việc xử lý đối với số phế thải đang tồn đọng tại các cảng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan hải quan là vẫn kiên quyết buộc các hãng tàu phải tái xuất rác thải, phế thải ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
hiện vật triển lãm
(TBTCO) - Quy định trên được quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động triển lãm.
chứng nhận cites
(TBTCO) - Bộ Tài chính có văn bản 14087/BTC-TCHQ chỉ đạo các cục hải quan về việc nộp Giấp phép CITES (giấy phép do cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật) khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất đối với hàng hóa...