Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường trái phiếu
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Về dài hạn, nhu cầu đầu tư trái phiếu chính phủ vẫn lớn nhưng trong ngắn hạn, dịch bệnh Covid-19 đang là biến số lớn nhất. Bởi, tác động của dịch bệnh đến kinh tế là rất lớn, dẫn đến những ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, trong đó có thanh khoản và tỷ giá.
Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 163 kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch cho thị trường TPDN.
(TBTCVN) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã có sự phát triển khá mạnh mẽ trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua thực tiễn, sự phát triển của thị trường này đã bộc lộ một số bất cập.
Thị trường trái phiếu chính phủ - 10 năm tăng trưởng ấn tượng
(TBTCO) - Qua 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu chính phủ đã có sự phát triển cả về quy mô và tính thanh khoản, đóng vai trò then chốt để phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường vốn, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) đã có bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển của Chính phủ và kênh đầu tư an toàn, hiệu quả cho nhà đầu tư trên thị trường.
không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao
(TBTCO) - Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững, Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành, đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.
tq
(TBTCO) - Theo một báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Trung Quốc vẫn là thị trường trái phiếu lớn nhất tại khu vực Đông Á mới nổi, với trị giá 11.500 tỷ USD, chiếm khoảng 75,4% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành trên thị trường Đông Á mới nổi.
trái phiếu doanh nghiệp
(TBTCO) - Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển an toàn, bền vững, Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp (DN) phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư (NĐT) hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành, đầu tư, giao dịch TPDN.
trái phiếu doanh nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng báo cáo về giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó đề xuất các giải pháp tổng thể từ hoàn thiện khung khổ pháp lý đến phát triển cơ sở nhà đầu tư, tổ chức thị trường, tăng cường quản lý, giám sát.
trái phiếu
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) chuyên biệt đã chính thức tròn 10 năm xây dựng và phát triển (2009-2019). Trong chặng đường đó, thị trường TPCP đã có bước phát triển ấn tượng về quy mô và độ sâu, khẳng định vai trò quan trọng là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước.