Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nhập trung bình
(TBTCO) - Việt Nam đã đứng trong nhóm nước có thu nhập trung bình song vẫn rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế thông qua nguồn vốn ODA để hỗ trợ đảm bảo phát triển bền vững và tránh được bẫy thu nhập trung bình.
(TBTCO) - Ông Dominic Mellor, Chuyên gia Kinh tế cao cấp của ADB cho rằng, khi phải vay vốn không ưu đãi để đầu tư phát triển, nên tập trung sử dụng vào những lĩnh vực có tỷ suất hoàn vốn cao như xây dựng cầu đường, công tác marketting phát triển thị trường…