Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thua lỗ
tie
(TBTCO) - Công ty CP TIE (mã Ck TIE) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu công ty tại tỉnh Bình Dương với giá không thấp hơn 4 lần giá trị vốn sổ sách của bất động sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
DAP
(TBTCO) - Trong số 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả đang được xử lý, đến nay đã có 2 dự án hoạt động kinh doanh có lãi, 4 dự án giảm lỗ, 1 dự án vận hành trở lại và 2 dự án khác đang được khẩn trương hoàn thành.
qnc
(TBTCO) - Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh (mã Ck QNC) dự định phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu chào bán cho 4 nhà đầu tư, trong đó có 3 nhà đầu tư tổ chức, ngay trong năm nay hoặc chậm nhất là trong quý I năm sau, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
CPH
(TBTCO) - Sáng 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
dự án thua lỗ
(TBTCO) - 12 đại dự án thua lỗ của các doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Công thương, được Bộ này xử lý rốt ráo và đã có những kết quả bước đầu, 2 dự án làm ăn có lãi đã được Bộ này kiến nghị Quốc hội đưa ra khỏi danh sách.
thuy dien mien trung
(TBTCO) - Công ty CP Thủy điện miền Trung (mã Ck CHP) vừa tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018 với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.
khoa
(TBTCO) - Công ty cổ phần Khóa Minh Khai đã cổ phần hóa đến nay đã được gần 12 năm, nhưng suốt từ đó đến nay, tất cả các cổ đông của công ty đều chưa nhận được một đồng cổ tức nào, do suốt 10 năm (2006 - 2015) công ty liên tục thông báo lỗ.
xơ sợi đình vũ
(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án thua lỗ thuộc Bộ Công thương là 43.673,63 tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63.610,96 tỷ đồng. Chính phủ cho biết đến năm 2020 sẽ giải quyết dứt điểm thua lỗ.
lenovo
(TBTCO) - Lenovo Group Ltd., nhà sản xuất máy vi tính hàng đầu của Trung Quốc, ngày 18/8 thông báo đã làm ăn thua lỗ trong quý II/2017 do chi phí cao và thị trường máy tính cá nhân tăng chậm lại.