Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuộc sở hữu nhà nước
sắp xếp lại, xử lý nhà đất
(TBTCO) - Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 6/2015, trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 1.402 cơ sở nhà, đất do trung ương quản lý.
nhà đất công tp hồ chí minh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành và doanh nghiệp Nhà nước đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời, đảm bảo việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
chế biến
(TBTCO) - Hiện nay, DN chưa chú ý đúng mức đến việc phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các sản phẩm của mình, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu… Vì vậy, Nhà nước cần ban hành chính sách ưu đãi phù hợp để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này.
nhà đất công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết sẽ thành lập 2 Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trên địa bàn TP.Hà Nội.
đấu giá đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản 7519/BTC-QLCS hướng dẫn các địa phương xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
sắp xếp lại nhà, đất
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, số tiền này thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước trong năm 2014.
sắp xếp nhà đất
(TBTCO) - Hai phương án này được Bộ Tài chính đề nghị với UBND TP. Hồ Chí Minh nhằm giải quyết dứt điểm việc xử lý nhà ở của các hộ gia đình trong khuôn viên trụ sở của cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
sở hữu nhà đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTC về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
SXNĐ
(TBTCO) - Đây là nhận định của ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục phó Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính. Theo ông Thịnh, nhiều địa phương trước đây chưa quan tâm đến công việc này đến nay đã đồng loạt triển khai quyết liệt, còn các đơn vị triển khai chậm cũng đã có biện pháp để đẩy nhanh tiến độ...