Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tín dụng ngân hàng
agribank-trả-lại-tiền-thừa-cho-khách
(TBTCO) - Trong năm 2019, cán bộ thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm ngân toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 30.397 món, tổng số tiền là gần 127 tỷ đồng.
vay người nghèo
(TBTCO) - Trong 5 năm (2015 - 2019), nguồn vốn thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo tại tỉnh Ninh Bình đạt 316,892 tỷ đồng, chiếm 13%/ tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.
agribank
(TBTCO) - Với thiết kế tinh tế, sử dụng công nghệ Chip theo chuẩn EMV an toàn, bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ, thẻ tín dụng quốc tế Agribank JCB đã và đang là công cụ giúp khách hàng quản lý chi tiêu hiệu quả.
anh
(TBTCO) - Ngày 11/02/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
hsbc
(TBTCO) - Trong khảo sát Euromoney Trade Finance 2020, HSBC Việt Nam đã được công nhận là ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu tại Việt Nam.
TD
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế "tín dụng đen".
DNNVV
(TBTCO) - Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam, Công ty cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt và Công ty cổ phần Đầu tư Doanh nhân VERCO (VERIG) vừa ra mắt Trung tâm Hỗ trợ DNNVV tại TP. Hồ Chí Minh.
mbb
(TBTCO) - Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa vừa được tổ chức gần đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã đón nhận giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ tín dụng”.
NH
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.