Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ưu đãi đầu tư
cuba
(TBTCO) - Đầu tư tại Cuba, các DN sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi về thuế. Bà Odalys Seijo- Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba khẳng định “Cuba cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tham gia đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên của Cuba”.
khu
(TBTCVN) - Các khu kinh tế, khu công nghệ cao vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như Thu hút vốn đầu tư đạt tỷ lệ thấp, tỷ lệ lấp đầy chưa cao, còn tình trạng nhiều dự án chậm triển khai dẫn đến lãng phí đất đai…
trang 7
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều phản ánh vướng mắc về chính sách tài chính áp dụng đối với các khu kinh tế cửa khẩu theo quy định của Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (Luật thuế XNK) có hiệu lực thi hành từ 1/9/2016.
nn
(TBTCVN) - Chính sách tài chính thời gian qua đã thu hút hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNNT), tạo diện mạo mới cho ngành Nông nghiệp. Để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào nông nghiệp, chúng ta cần có cơ chế, chính sách toàn diện hơn.
DNĐT
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
bigc
(TBTCVN) - Từ một chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư vào các địa bàn kinh tế khó khăn, từ việc người dân Việt Nam hy sinh đất canh tác, sinh sống để xây dựng các siêu thị hiện đại có thể bị lợi dụng để trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
doanh nghiệp đầu tư vào tây bắc
(TBTCO) - Để phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức tối thiểu 15% (cao hơn các khu vực khác). Đồng thời, DN đầu tư khu vực Tây Bắc sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tín dụng.
ưu đãi đầu tư
(TBTCO) - Ưu đãi về đầu tư không thể thay thế được các yếu tố khác, cũng không phải là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của DN, nhưng phần lớn các DN FDI đều đánh giá đây là yếu tố rất quan trọng.
nông nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ nâng mức vốn vay tín dụng ưu đãi cho chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn năm 2014 từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.