Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Văn phòng Chủ tịch nước
Luật
(TBTCO) - Sáng 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố một loạt các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong đó có các luật về thuế.
GS
(TBTCO) - Luật Phí và lệ phí vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 18/12 có nhiều quy định mới khắc phục những hạn chế trong quản lý nguồn thu từ phí, lệ phí, từng bước tính đúng, tính đủ chi phí để đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.
trang thông tin
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2015), ngày 21/6, trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ vpctn.gov.vn.