Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vượt chỉ tiêu
hai quan long an
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Long An, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện tính đến ngày 1/10 được hơn 2.958 tỷ đồng, vượt 21,24% dự toán pháp lệnh (2.440 tỷ đồng) và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018.
Hải quan Quảng Nam
(TBTCO) - Hải quan Quảng Nam cho biết, năm 2018, đơn vị đã thu nộp ngân sách 21 tỷ đồng từ công tác phát hiện và xử lý vi phạm; trong đó, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) vượt 97% so với chỉ tiêu được giao...
hải quan an giang
(TBTCO) - Cục Hải quan An Giang cho biết, năm 2018, đơn vị đã nỗ lực thu ngân sách đạt hơn 192,7 tỷ đồng, vượt hơn 20% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính, vượt hơn 13% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết ngày 31/12/2018, đơn vị đã thu đạt 54.982 tỷ đồng, bằng 109,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, 108,5% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, tăng 3,7% (so với năm 2017).
hai quan thu ngân sách
(TBTCO) - Lũy kế đến hết 30/12/2018, toàn ngành Hải quan thu ngân sách đạt 314.792 tỷ đồng, vượt hơn 11,23% chỉ tiêu pháp lệnh và vượt 7,43% chỉ tiêu phấn đấu được Bộ Tài chính giao (293.000 tỷ đồng), tăng 6% so với năm 2017.
hải quan hà giang
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Hà Giang, thống kê đến ngày 28/12, đơn vị đã thu đạt hơn 288 tỷ đồng, vượt 10,9% chỉ tiêu pháp lệnh được giao, vượt 8,8% chỉ tiêu được Tổng cục Hải quan giao bổ sung phấn đấu.
hải quan hà tĩnh
(TBTCO) - Cục Hải quan Nghệ An và Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu được giao năm 2018, vững bước triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Tính đến 15/12, Hải quan Bình Dương đã thu ngân sách đạt 14.241 tỷ đồng, đạt 110,4% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (12.900 tỷ đồng), đạt 101% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao lần 3 (14.100 tỷ đồng), tăng 12,2% so với cùng kỳ.
hải quan an giang
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn cho biết, thống kê đến đầu tháng 12, đơn vị đã thu ngân sách đạt gần 172 tỷ đồng, vượt cả 2 chỉ tiêu được giao (Bộ Tài chính giao 160 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 170 tỷ đồng).