Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã hội hóa
xã hội hóa
(TBTCO) - Sở Tài chính Nam Định cho biết, thủ tục đầu tư dự án xã hội hóa còn phức tạp cũng gây khó khăn cho quá trình vận động đầu tư, giới thiệu dự án.
xã hội hóa
(TBTCO) - Hiện nay, các trường ngoài công lập mới thành lập chủ yếu là trường đa cấp (trường có học sinh các độ tuổi từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT), tuy nhiên do chưa có quy định cho loại hình trường này nên tỉnh Hòa Bình gặp khó khăn khi thực hiện chính sách xã hội hóa.
nước sạch
(TBTCO) - Tính đến 2016, tỉnh Thái Bình đã thu hút được 59 dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn, với tổng vốn đăng ký là 1.169 tỷ đồng, phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 1,5 triệu người trên địa bàn 237 xã.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã thu hút được 56 dự án xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
học sinh
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh mới chỉ thu hút được các dự án xã hội hóa đầu tư vào thành phố Phan Thiết và tập trung trên lĩnh vực y tế, giáo dục. Các địa bàn khác và các lĩnh vực khác hầu như chưa có dự án xã hội hóa nào được triển khai.
bệnh viện
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Phú Yên, công tác xã hội hóa lĩnh vực trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh có tổng số 135 đơn vị y tế công lập nhưng hiện nay chưa có đơn vị y tế nào thực hiện xã hội hóa.
giải phóng
(TBTCO) - Tính Hà Tĩnh đã thu hút được 116 dự án đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa, trong đó tính từ thời điểm Nghị định 69/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến hết năm 2016 có 97 dự án, trong năm 2017 có 19 dự án.
dạy nghề
(TBTCO) - Sở Tài chính Hưng Yên cho biết, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn chậm đổi mới, phát triển, vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước nên không có các dự án liên doanh, liên kết.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, từ năm 2010 đến nay đã có 7 trường THPT ngoài công lập phải dừng hoạt động do cơ sở vật chất không đảm bảo, chất lượng giáo dục kém hơn nhiều so với trường công lập.