Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng cơ bản
nông thôn mới
(TBTCO) - Trước thông tin về khoản nợ hơn 15 nghìn tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới, Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát, số nợ đọng giảm nhiều so với báo cáo ban đầu.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Đến ngày 20/6/2018, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thực hiện mới đạt 3.308 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch; giải ngân đạt 3.548 tỷ đồng, bằng 22,6% kế hoạch.
NTM Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội là địa phương có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới. Đến nay, Hà Nội đã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới.
Nông thôn mới
(TBTCO) - Đến nay, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới còn khoảng 4.943 tỷ đồng, giảm 10.284 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2016; giảm 4.872 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.
Thủy lợi
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 2 tháng đầu năm 2018, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 160,7 tỷ đồng, bằng 1,9% kế hoạch.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 12 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 6.184,1 tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch.
XDCB
(TBTCO) - Để tăng tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, tỉnh Quảng Bình đã kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh.
XDCB
(TBTCO) - Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, một trong những giải pháp được thành phố Đà Nẵng đưa ra là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
Cần tìm nguyên nhân các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017
(TBTCVN) - Năm 2017 sắp kết thúc, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) mới đạt 58,7% kế hoạch.