Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng cơ bản
t
(TBTCO) - Theo cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nội địa quý I/2019 của tỉnh Quảng Ninh đạt 12.224 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.
XDNN
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, 3 tháng đầu năm 2019, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 và hoàn tạm ứng khối lượng năm 2018 cho nên kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2019 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.
Giải ngân
(TBTCO) - Đến hết tháng 2, TP. Hà Nội đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đạt 5,1% kế hoạch của năm 2019. Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn này, thành phố đang đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã từ chối thanh toán 5 tỷ đồng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.
Xây dựng
(TBTCO) - 11 tháng năm 2018, ngành Nông nghiệp đã giải ngân 10.301 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đến nay có 34 dự án đã duyệt dự án đầu tư, trong đó 32/34 dự án đã duyệt xong thiết kế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu; 20/34 dự án đang đấu thầu xây lắp; 12/34 dự án đang thi công.
Đào tạo
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 9 tháng năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản do bộ quản lý ước đạt 3.784,3 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.900,5 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch.
thanh toán nợ đọng XDCB
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/9 vừa qua, tổng số nợ xây dựng cơ bản (XDCB) của huyện An Dương, Hải Phòng là 82,5 tỷ đồng (chủ yếu là nợ các công trình sử dụng vốn đầu tư công). Theo kế hoạch, huyện đang ưu tiên bố trí vốn để thanh toán, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành thanh toán nợ XDCB.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 8 tháng đầu năm 2018, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn ngành ước đạt 4.754,5 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch năm.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 7 tháng năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản do bộ quản lý ước đạt 3.780,3 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 4.292 tỷ đồng, bằng 27,2% kế hoạch.