Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất siêu
gỗ
(TBTCO) - Trong tháng 2/2019, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ ước đạt 392 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu mặt hàng này 2 tháng đầu năm 2019 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.
Nguyên liệu dệt may
(TBTCO) - Cán cân thương mại cả năm 2018 tiếp tục xuất siêu 7,2 tỷ USD; trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,6 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,8 tỷ USD.
Dệt may
(TBTCO) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 11 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% (so với cùng kỳ 2017); kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4%.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố chiều 14/11, trong 10 tháng năm 2018, trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 202,03 tỷ USD, nhập khẩu đạt 194,82 tỷ USD. Với kết quả này, thặng dư thương mại hàng hóa lên đến 7,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thặng dư 2,11 tỷ USD của năm 2017.
Dầu thô
(TBTCO) - 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 200,2 tỷ USD, tăng 14,2% (so với cùng kỳ năm 2017). Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 11,8%. Tính chung 10 tháng, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ USD.
May mặc
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng năm 2018 ước tính đạt 178,91 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước tính đạt 173,52 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 5,39 tỷ USD.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2018, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Nga đạt 2,67 tỷ USD, tăng hơn 34% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu
(TBTCO) - Tính chung 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 3,12 tỷ USD, tăng 14,2% (so với cùng kỳ năm 2017).