Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất siêu
Cà phê
(TBTCO) - 2 tháng đầu năm, khá nhiều mặt hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu giảm kim ngạch. Nguyên nhân chính là do tháng 1 là tháng tết; thêm vào đó Trung Quốc là thị trường chính nhập khẩu các mặt hàng này giảm nhập do dịch bệnh và giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng giảm so với năm ngoái.
xuất khẩu
(TBTCO) - Năm 2020, dự báo tình hình khu vực, thế giới tiếp tục có những biến động khó lường. Do đó, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2020 phải chạm mốc 300 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mức kỷ lục 500 tỷ USD
(TBTCO) - Tính đến chiều 30/12/2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt mức 514 tỷ USD, ghi nhận một kỷ lục mới của nền kinh tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 262,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 248,5 tỷ USD, xuất siêu lên tới gần 11 tỷ USD.
Linh kiện
(TBTCO) - 11 tháng năm 2019, kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch hàng hóa NK ước tính đạt 232,31 tỷ USD. Như vậy, ước tính chung 11 tháng năm 2019 xuất siêu 9,1 tỷ USD.
Dệt may
(TBTCO) - Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10/2019 của Việt Nam ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 28,3 tỷ USD.
xk
(TBTCO) - Mặc dù đạt được những kết quả khả quan song trong bức tranh xuất khẩu 8 tháng đầu năm vẫn tồn tại không ít mảng tối và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới.
Linh kiện
(TBTCO) - Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD, trong đó riêng tháng 8 xuất siêu 1,7 tỷ USD, kết quả này chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu.
lâm sản
(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản 8 tháng ước tính đạt 47,11 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 26,6 tỷ USD, tăng 1,6% so với 8 tháng năm 2018. Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của nhóm lâm sản chính tiếp tục tăng mạnh (+18,6%).
xuat
(TBTCO) -Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico cho biết ngành nông nghiệp nước này đã xuất siêu 6,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.