Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
(TBTCVN) - Năm 2013 là mốc thời gian đánh dấu 50 năm trưởng thành và phát triển của Học viện Tài chính (HVTC). TBTCVN xin trân trọng gửi tới bạn đọc những dòng cảm xúc của TS. Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội - cựu sinh viên Khóa 4.
(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tài chính và KBNN cần nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới.