Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năng lực cạnh tranh
nong san
(TBTCO) - Theo các chuyên gia kinh tế, đầu tư để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp (DN) ngành chế biến nông sản chính là giải pháp mấu chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị xuất khẩu cũng như phát triển nền nông nghiệp nước ta một cách bền vững.
dn
(TBTCVN) - Để ứng phó kịp thời với sự biến động của nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp (DN) Việt cần có sự chuẩn bị tốt nhất thông qua việc tăng cường đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực hội nhập và đặc biệt là năng lực quản trị về tài chính, cấu trúc vốn.
Kinh doanh
(TBTCO) - Hà Nội phấn đấu năm 2019 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2018; chỉ số PCI năm 2019 đạt điểm số và xếp hạng tăng so với năm 2018.
pci 2018
(TBTCO) - Chỉ số cơ sở hạ tầng tăng cao chưa từng có, tạo nên gam màu sáng trong bức tranh về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Tuy nhiên, khoảng cách về chỉ số này giữa các địa phương đang giãn ra. Một số tỉnh đang bị tụt hậu...
PCI 2018
(TBTCO) - Tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018 tổ chức ngày 28/3, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong bảng xếp hạng PCI. Đây là năm thứ hai liên tiếp Quảng Ninh đạt được ngôi vị “quán quân”.
năng suất lao động
(TBTCO) - Yếu tố trung tâm cốt lõi của năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như tạo nên sự thịnh vượng bền vững là năng suất lao động (NSLĐ). Chính vì thế, để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thì Việt Nam cần phải tăng NSLĐ quốc gia.
cu
(TBTCVN) - Thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
bh
(TBTCVN) -Thị trường BH trong năm 2018 phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH đã được nâng cao.
xe
(TBTCO) - Năm 2018, hàng sản xuất chế tạo chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, ở mức 190 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam vẫn còn tương đối nông và đặc biệt là doanh nghiệp (DN) trong nước vẫn chưa gặt hái được đầy đủ các lợi ích từ sự mở cửa kinh tế.