Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vinalines
Hải Phòng
(TBTCO) - Việc giảm tỷ lệ nắm giữ của Vinalines tại Cảng Hải Phòng là cần thiết, vừa đáp ứng được mục tiêu đa sở hữu doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, vừa tạo điều kiện cho Vinalines thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ tại Cảng Hải Phòng.
cảng hải phòng
(TBTCO) - Theo công bố của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), doanh thu tháng 1/2017 của toàn Tổng công ty ước đạt 1.161,7 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
cảng hải phòng
(TBTCO) - Năm 2017, Vinalines phấn đấu đạt sản lượng vận chuyển 20,75 triệu tấn, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 78,2 triệu tấn, trong đó hàng container 3,6 triệu Teus, tổng doanh thu đạt 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận cân bằng.
Cảng Hải Phòng
(TBTCO) - Đến 2020, khối lượng hàng vận chuyển của Vinalines sẽ đạt 16 triệu tấn, doanh thu đến 2020 đạt 17.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.720 tỷ đồng.
Vinalnes
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đạt doanh thu 4.360,9 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm và bằng 83% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.
Ụ nổi 83M
(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bán đấu giá nguyên trạng ụ nổi 83M với giá khởi điểm bằng giá thẩm định là 34,8 tỷ đồng.
vinalines
Vinalines sẽ bán 13 tàu22:24 | 11/02/2016
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), năm nay các đơn vị thành viên của Tổng công ty sẽ thực hiện kế hoạch bán và chuyển giao 13 tàu với trọng tải khoảng 400.000 tấn.
vinalines
(TBTCO) - Năm 2016, Vinalines đặt mục tiêu tổng sản lượng vận tải biển đạt 22,5 triệu tấn; tổng sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 64,5 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 19.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 126 tỷ đồng...
Cảng Đà Nẵng
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại Dương xin được nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Vinalines tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng theo hình thức mua trọn lô toàn bộ số cổ phần, giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.