Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 1 dự án tại khu Hoàng Thành Thăng Long
dự án trọng điểm
(TBTCO) - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm năm 2015.