Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 147 tỷ đồng
bão số 2
(TBTCO) - Theo Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, tính đến ngày 23-7, ngoài thiệt hại về người, mưa lũ mấy ngày qua tại 11 tỉnh phía Bắc đã gây thiệt hại lên tới 147 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo đó, kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng năm 2013 là trên 115,1 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế năm 2013 là trên 23,7 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ mai táng phí năm 2012 là trên 8,1 tỷ đồng.