Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 42 địa phương
giao thông
(TBTCO) - Ngày 1/4/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Công văn số 63/UBATGTQG biểu dương Ban ATGT của 42 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với quý I/2013.