Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 7 doanh nghiệ
ck
(TBTCO) - Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các công ty niêm yết không có công ty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc, công ty niêm yết chỉ có 1 loại báo cáo phải công bố là ngày 20/7/2014. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 21/7/2014 vẫn còn 7 công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2014.