Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 7 tháng đầu năm 2014
xuat khau
(TBTCO) - Đây là tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Quảng Ninh trong 7 tháng đầu năm 2014 vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giảm 2,5% so với cùng kỳ.
TP.Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt 148.541 tỷ đồng
(TBTCO) - UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, thu ngân sách trên địa bàn Thành phố từ đầu năm tới nay ước đạt 148.541 tỷ đồng, đạt 65,64% dự toán năm, tăng 14,27% so với cùng kỳ năm trước.