Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa áp dụng trong thu
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 12/2018.
Thông báo tỷ giá hạch toán bằng ngoại tệ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 8/2018.
tỷ giá ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) trong tháng 8/2015 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.
tỷ giá hạch toán tháng 7
(TBTCO) - 1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 7/2015 vừa được Kho bạc nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.
tỷ giá hạch toán
(TBTCO) - Đây là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) trong tháng 2/2015 vừa được Kho bạc nhà nước (KBNN) thông báo.