Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ASGP
IPU
(TBTCO) - Ngày 29/3, chương trình của Đại hội đồng IPU – 132 tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như phiên họp của Hội đồng điều hành, khai mạc Hội nghị Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP), Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, thảo luận về dự thảo Nghị quyết Chiến tranh mạng….
ASGP
(TBTCO) - Tại ASGP, Việt Nam đề xuất chủ đề thảo luận là mô hình giúp việc cho nghị viện, từ đó sẽ tham vấn các ý kiến để xây dựng mô hình Tổng thư ký Quốc hội của Việt Nam, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 9 sắp tới.