Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo kiểm toán
BT
(TBTCO) - Khi cơ quan thuế chấp hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Thanh tra Chính phủ, đã xảy ra trường hợp người nộp thuế không đồng ý và khiếu kiện cơ quan thuế ra toà. Để xử lý vướng mắc này cần nghiên cứu sửa Luật Tố tụng hành chính, hoặc sửa Luật Quản lý thuế, hoặc sửa Luật KTNN.
Kiểm toán Nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo báo cáo kiểm toán và 14 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng, tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017.
hội an HOT
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOT) công bố Báo cáo Kiểm toán độc lập.
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 đã có bước tiến tích cực. Theo đó, tính đến 31/12/2016, việc thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt 15.794 tỷ đồng, đạt 75,6% tổng số kiến nghị, tăng mạnh so năm 2013, 2014.
von jica
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo báo cáo kiểm toán năm 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố, giai đoạn 2011- 2013 hầu hết các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu đã vi phạm hạn mức nhập khẩu, dự trữ lưu thông xăng dầu… được quy định tại Nghị định 84 của Chính phủ.
bảo việt nhân thọ
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% (so với năm 2013).
kiemtoan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. Mục đích là xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán; đánh giá tình hình tuân thủ chuẩn mực; chấn chỉnh và xử lý kịp thời sai phạm, tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục...
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã chính thức ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới để thay thế hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành, có hiệu lực từ 1/1/2014.