Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo hiểm nông nghiệp
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được kéo dài đến hết ngày 31/12/2021.
nong nghiep
(TBTCO) - Bảo hiểm nông nghiệp về cơ bản vẫn là sản phẩm mới, phức tạp không chỉ đối với bản thân người nông dân mà còn đối với đội ngũ cán bộ thực thi chính sách tại cơ sở. Do đó, quá trình tổ chức thực hiện đã và dự báo sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn.
bhnn
(TBTCO) - Trong thời gian tới các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, bám sát địa bàn thôn xã, tiếp cận bà con nông dân trong tuyên truyền phổ biến chính sách để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với vật nuôi tại Hà Giang đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Thành công tại Hà Giang cho thấy, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm, các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương đóng vai trò rất quan trọng.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Dù còn gặp một số khó khăn phát sinh trên thực tế, tuy nhiên việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp bước đầu đã cho thấy kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ có đề xuất, sửa đổi bổ sung để chính sách này tăng hiệu quả trên thực tiễn.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An là tỉnh đầu tiên cả nước có doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp; đồng thời cũng là tỉnh đầu tiên có phát sinh bồi thường bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg.
Các địa phương đặt quyết tâm cao sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa chính sách bảo hiểm
(TBTCVN) -Là chính sách mới và do thói quen sản xuất chăn nuôi của người dân chưa thay đổi, nên quá trình triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp còn gặp phải khó khăn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, chính sách này bước đầu được tiến hành bài bản, đặt quyết tâm cao triển khai hiệu quả.
Nhiều địa phương triển khai bài bản chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Trong hai ngày 13 và 14/10/2020, Đoàn Công tác của Bộ Tài chính do đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm dẫn đầu đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình và Nam Định về việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực vào cuộc và triển khai rất bài bản chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.