Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm tiền gửi việt nam
t
(TBTCO) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trở thành công vụ hữu hiệu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống các TCTD.
b
(TBTCO) - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chính thức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ 31/7/2020.
(TBTCO) - “Hạn mức bảo hiểm tiền gửi nên được điều chỉnh tăng lên 125 triệu đồng để phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như thực tế hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam”.
a
(TBTCO) - Khoản 6, Điều 26, Luật BHTG quy định “Sau thời hạn 10 năm kể từ ngày tổ chức BHTG có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước”.
b
(TBTCO) - BHTGVN giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG định kỳ; thông qua quá trình theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện quy định về BHTG, mức độ rủi ro của tổ chức tham gia BHTG… từ đó phát hiện và kiến nghị Ngân hàng nhà nước xử lý kịp thời những vi phạm quy định về BHTG.
b
(TBTCO) - Theo Khoản 9, Điều 13, Luật BHTG, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHTG.
bảo hiểm tiền gửi
(TBTCO) - Trong hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm quy định về xử lý tổn thất trong trường hợp cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, cũng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp.
b
(TBTCO) - Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi tổ chức đó được cơ quan chức năng xác định là lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá sản.
(TBTCO) - Sau 20 năm triển khai, bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã thực sự là công cụ hữu hiệu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.