Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bất bình đẳng thu nhập
Xuân Vũ
(TBTCO) - Với tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay, không chỉ người nghèo mới lo ngại về bất bình đẳng thu nhập mà người giàu cũng ngày càng quan tâm đến vấn đề này. Theo một khảo sát mới đây tại Mỹ, khoảng 70% số triệu phú nghĩ rằng họ chính là một phần lý do của sự mất cân bằng của nền kinh tế.