Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Benedetto Della Vedova- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý
y
(TBTCO) - Đây là khẳng định của ông Benedetto Della Vedova- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý, tại buổi họp báo nhân sự kiện Phái đoàn doanh nghiệp Ý đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, từ 24- 26/11.