Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biên chế
Biên chế
(TBTCO) - Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP. Hà Nội năm 2020 là 9.479 biên chế hành chính và 142.564 biên chế sự nghiệp.
PTT Huệ
(TBTCO) - Hai giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, là sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.
Trương Hòa Bình
(TBTCO) - Cuối chiều ngày 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo Phó Thủ tướng, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế không mới nhưng chưa bao giờ dễ dàng.
Lê Vĩnh Tân
(TBTCO) - Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong ngày 7/11, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn “Tôi thấy rất phiền hà về việc văn bằng chứng chỉ, mà vấn đề này không phải do Bộ Nội vụ tự đặt ra".
tinh giản biên chế
(TBTCO) - Tổng kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho một số đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của tỉnh Hưng Yên là hơn 771 triệu đồng.
cong chuc
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
Kiểm dịch
(TBTCO) - Cùng với việc chú trọng công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tinh giản biên chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.
Tự chủ chi
(TBTCO)- Theo UBND TP.Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố đã chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 13.665 biên chế hưởng lương ngân sách. Thành phố phấn đấu năm 2021 nâng mức tự chủ chi thường xuyên 296 đơn vị.
bhxh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.