Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biểu tình phản đối Trung Quốc
bieu tinh phan doi trung quoc
(TBTCO) - Sáng ngày 11/5, đông đảo người dân khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã rầm rộ tuần hành, dương cao cờ, biểu ngữ phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép, xâm phạm vùng biển Việt Nam.