Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bóng đèn phích nước rạng đông
ký kết chi trả
(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa thực hiện đợt chi trả bồi thường cuối cùng vụ tổn thất cháy Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, với tổng số tiền chi trả các đợt là trên 138 tỷ đồng.
RAL
(TBTCO) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/4 tới chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.
Rạng Đông
(TBTCO) - Vụ cháy nhà kho của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông không có thiệt hại về người; không để cháy lan sang nhà dân và khu vực xung quanh và đã được xử lý, khắc phục hậu quả kịp thời.
ral
RAL chia cổ tức 25%14:55 | 24/03/2019
(TBTCO) - Ngày 10/4 tới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.
bóng đèn rạng đông
(TBTCO) - Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 3.270 tỷ, tăng 11,3%; số tiền nộp ngân sách đạt 300,7 tỷ đồng, tăng 6,9% so với 2016.
ral
(TBTCO) - Ngày 25/8 tới, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%.
ral
(TBTCO) - Ngày 26/8 tới, CtyCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã Ck RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.
bóng đèn phích nước rạng đông
(TBTCVN) - Theo Hiệp định Thương mại hàng hóa tự do ASEAN (ATIGA), năm 2015 cơ bản các mặt hàng nhập khẩu từ các nước thuộc khối ASEAN sẽ giảm còn 0%, chỉ có 7% tổng số dòng thuế được linh hoạt đến năm 2018.