Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Botox Allergan
thuoc
(TBTCO) - Công ty dược phẩm sinh học AbbVie của Mỹ ngày 25/6 thông báo đã đồng ý mua Allergan, hãng sản xuất Botox đăng ký tại Ireland, với giá 63 tỷ USD.