Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BT
nguyen lieu
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành chỉ thị khẩn số 05/CT-BT về việc triển khai các giải pháp để tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào thay thế cho sản xuất khi nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.
Tháo gỡ vướng mắc về sử dụng tài sản công thanh toán cho dự án BT
(TBTCO) - Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính vừa tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 69 năm 2019 của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT cho các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.
ha tang
(TBTCVN) - Để quản lý một cách tường minh, công khai, hàng năm địa phương phải công bố danh mục các công trình BT để kêu gọi nhà đầu tư đầu tư vào các dự án này...
la văn thịnh
(TBTCO) - Việc thực hiện điều khoản xử lý chuyển tiếp của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ; với một số dự án cụ thể, làm thế nào để thực hiện cho đúng, được đại diện sở tài chính các địa phương quan tâm, đặt câu hỏi với lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.
Chính sách đổi đất lấy hạ tầng đã thay đổi “bộ mặt” của nhiều địa phương.
(TBTCVN) - Theo quy định tại Nghị định số 69, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán.
Thanh toán cho dự án BT phải theo nguyên tắc ngang giá
(TBTCO) - Tại cuộc họp báo giới thiệu về Nghị định 69 năm 2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT), Bộ Tài chính cho biết, điều cốt lõi là phải tuân thủ nguyên tắc nguyên giá.
Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: TT
(TBTCVN) - Chiều 16/8, Bộ Tài chính tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư (NĐT) khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT).
dự án BT
(TBTCO) - Đối với các hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư thực hiện dự án ký kết trước ngày 1/1/2018, giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán cho nhà đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc ngang giá và được hạch toán thu, chi ngân sách.
họp báo về dự án BT
(TBTCO) - Theo ông La Văn Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), với nghị định mới về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT, sẽ thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, có nghĩa là không thể làm một cây cầu 200 tỷ đồng mà giao miếng đất 2.000 tỷ đồng.