Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cao su khối
cao su tự nhiên
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại XNK Á Âu (Hà Nội) kinh doanh mặt hàng cao su tự nhiên, chủng loại cao su định chuẩn kỹ thuật, còn gọi là cao su khối hoặc cao su cốm.