Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cây lúa
info nông nghiệp 1
(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch được 1.424,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 89,9% diện tích gieo cấy và bằng 98,1% cùng kỳ năm trước (15/12/2020)
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An là tỉnh đầu tiên cả nước có doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp; đồng thời cũng là tỉnh đầu tiên có phát sinh bồi thường bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Nhằm tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), trong hai ngày 26 và 27/11, đoàn công tác do Bộ Tài chính thành lập đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp và An Giang về tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ BHNN.
trái cây XK
(TBTCO) - Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa cảnh báo các hình thức lừa đảo, gian lận thương mại của một số công ty nhập khẩu tại Dubai.
Theo chương trình thí điểm BHNN: Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm
(TBTCO) - Báo cáo chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) của tỉnh Thái Bình cho thấy, tổng số hộ tham gia bảo hiểm cây lúa là 31.041 hộ, trong đó hộ nghèo tham gia bảo hiểm là 29.426 đạt 91,5%, hộ cận nghèo 1.320 hộ, đạt 7,9%...
nghệ an
(TBTCO) - Sau 3 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), Nghệ An đã đạt được thành công bước đầu với 152.958 hộ nông dân tham gia. Tính đến ngày 20/6/2014, Nghệ An đã giải quyết bồi thường thiệt hại cho hàng ngàn hộ nông dân với tổng số tiền bồi thường là 16,5 tỷ đồng.
(TBTCO) - Kết quả tính toán sơ bộ của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nghệ An, sau 2 năm thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tính đến ngày 25/11, đã có 756 hộ nhận tiền bảo hiểm của công ty, với tổng số tiền 8,13 tỷ đồng.
(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa thông báo kết quả chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), tính tới hết tháng 9/2013. Theo đó, doanh nghiệp (DN) này chiếm hơn 2/3 chương trình, cả về số hộ tham gia, tổng giá trị bảo hiểm, doanh thu và giá trị bồi thường…
lua
(TBTCO) - Đây là số tiền vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 10901/BTC-NSNN hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phí bảo hiểm cây lúa vụ Xuân năm 2013.