Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng
sd
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI).