Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi thường xuyên
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, ước tính lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/8, hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt 609.087 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, “một cửa, một giao dịch viên” và phối hợp trong công tác thu ngân sách… là những cải cách mà Kho bạc Nhà nước Sơn La đang thực hiện giúp cho công tác quản lý ngân sách trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) chỉ thực hiện kiểm tra kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ chứng từ theo quy định đơn vị gửi đến KBNN, KBNN không chịu trách nhiệm về những hồ sơ, chứng từ theo quy định không phải gửi đến KBNN.
Tinh giản biên chế, nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả.
(TBTCVN) - Những năm gần đây, việc xây dựng và giao dự toán ngân sách hàng năm đã gắn với yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.
cd
(TBTCVN) - Năm 2020, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã tự chủ được 70% chi thường xuyên. Nhà trường phấn đấu đến năm 2021 sẽ tự chủ được 100% chi thường xuyên. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi.
Hà Nội
(TBTCO) - TP.Hà Nội cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn.
sncl
(TBTCO) - Theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu
(TBTCO) - Từ ngày 15/6/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại KBNN Hải Phòng và Thái Nguyên. Sau hơn 1 tuần thực hiện, mô hình mới đã mang lại nhiều kết quả vượt trội.