Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước
thứ trưởng đỗ hoàng anh tuấn
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) sáng 17/12, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo KBNN sớm hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 làm định hướng phát triển cho giai đoạn này.
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Qua 12 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, hệ thống KBNN đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác quản lý ngày càng được hiện đại hóa, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại vào các quy trình nghiệp vụ...
Chiến lược phát triển KBNN
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước (KBNN) đang dần mang diện mạo mới sau 7 năm thực hiện Chiến lược phát triển. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ đến tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực đều có những kết quả tốt.