Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chính sách BHYT toàn dân
(TBTCO) - Đây là thông tin ông Lê Văn Khảm - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ và đề án “Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” được tổ chức ngày 17/12.