Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cho ý kiến lần đầu
Phi
(TBTCO) - Dự thảo Luật phí và lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến lần đầu vào chiều ngày 6/4. Qua rà soát, Chính phủ đã đề nghị bãi bỏ hoặc chuyển sang cơ chế giá đối với 37 trong tổng số 73 khoản phí hiện hành.