Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch Hội đồng quản trị
ck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thiện Tuấn và bà La Mỹ Phượng.
gdck
(TBTCO) - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 (mã Ck YEG) vừa đăng ký bán tối đa 5,05 triệu cổ phiếu YEG.
tn
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã Ck TNA) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
xp
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ KV3, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
bc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã Ck BCG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
chủ tịch hội đồng quản trị VDB
(TBTCO) - Ngày 23/10, tại trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB.
bổ nhiệm chủ tịch HĐQT VDB
(TBTCO) - Ông Lương Hải Sinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
bcg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã Ck BCG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị BCG, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu BCG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 698/QĐ-XPVPHC về việc xử phạm vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Nguyên (số nhà 27 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).