Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chủ tịch tỉnh mới
ong ho quoc dung binh dinh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2012.
ha tinh
(TBTCO) - Ngày 16/7/2014, tại Kỳ họp thứ 9, khóa XVI, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.