Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chủ trì
Cảng Hải Phòng
(TBTCO)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 431/QĐ-TTg về Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa. Trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì việc triển khai đề án...
NVK
(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 21/11, đa số các đại biểu không đồng tình với phương án thay đổi cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý luật, pháp lệnh như đề xuất của cơ quan soạn thảo.
TBT
(TBTCO) - Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 163 và Quyết định 159 nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, đề cao quyền hạn, trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trong lãnh đạo, chỉ đạo...
ông Lim Jock Hoi – Tổng thư ký ASEAN
(TBTCO) - Hiện tại, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng xong đề án chủ trì hợp tác tài chính ASEAN/ASEAN+3 và đang tham vấn các Tiểu ban trực thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
TBT1
(TBTCO) - Ngày 21/6/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.
TBT1
(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.
tổng bí thư, chủ tịch nước
(TBTCO) - Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
chi phí
(TBTCO) - Ông Trần Hoàng (Hà Nội) hỏi, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán được sử dụng kinh phí thẩm tra, quyết toán quy định tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2016/TT-BTC, khi thực hiện các nội dung chi tiêu tại điều này có phải lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không?
Nhà ở xã hội
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, cần xác định rõ tiêu chuẩn các đối tượng được mua nhà ở xã hội phải là những người không có điều kiện mua nhà ở thuộc phân khúc nhà ở thương mại có giá trị cao. Xây dựng cổng thông tin điện tử để người mua nhà đăng ký “xếp hàng” mua công khai.