Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế một cửa quốc gia
vương đình huệ, nsw, asw
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nỗ lực thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong những tháng cuối năm 2019.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã kết nối 6 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), đúng tiến độ và kế hoạch tại Quyết định 1254/QĐ-TTg.
Quyết tâm đưa 61 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
(TBTCO) - Phát biểu tại cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại tổ chức ngày 31/7.
Doanh nghiệp nhận được sự hợp tác chặt chẽ của cơ quan Hải quan trong hoạt động
(TBTCVN) - Phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp (DN) và các bên liên quan luôn là vấn đề được ngành Hải quan quan tâm triển khai.
VDH
(TBTCO) - Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN, do đó việc hoàn thành mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là mục tiêu cấp bách.
tchq
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, đến nay đã 13 bộ, ngành kết nối tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 174 thủ tục hành chính được kết nối. Để gia tăng số lượng kết nối NSW, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị triển khai thí điểm đối với 15 thủ tục hành chính mới...
Cán bộ hải quan hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - Theo Tổng cục Hải quan, đến 30/4/2019 đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối, triển khai 173 thủ tục hành chính trên hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với hơn 2,1 triệu bộ hồ sơ của hơn 29.000 doanh nghiệp (DN) được tiếp nhận và giải quyết.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), trước mắt là sớm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với các thành viên trong khu vực.
DN và hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành tích cực thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ nay đến cuối năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ.