Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công khai thủ tục hành chính
chi cục thuế mê linh
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 91/QĐ-TCT về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực thuế. Văn bản nêu rõ, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ TTHC, đảm bảo không bổ sung thêm TTHC nếu không có quy định trong luật.
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra công vụ từ ngày 15/2/2016 đến nay, kết quả cho thấy nhiều đơn vị chưa công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC), chưa chấp hành quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.