Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
dk
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ kỹ thuật D&B.
cp
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi và Công ty cổ phần Thiết bị thủy lợi.
dc
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
ck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành liên tiếp 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã Ck TTF), Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long (mã Ck DST) và Công ty CP Container Việt Nam.
cty
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú (địa chỉ 41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) 350 triệu đồng.
xp
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
bao cao
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Xây dựng số 1 – CtyCP và CtyCP Đường sắt Sài Gòn do chậm đăng ký công ty đại chúng.
dc
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xe lửa Gia Lâm và Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An.