Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty chứng khoán tiêu biểu
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị thành viên thường niên năm 2019, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức vinh danh 10 công ty chứng khoán (CTCK) thành viên tiêu biểu và 3 CTCK thành viên tích cực. Đây là những CTCK đã có nỗ lực và đóng góp nhiều nhất cho thị trường trong giai đoạn 2018 - 2019.
Công ty chứng khoán
(TBTCO) - Trong thời gian tới, các CTCK thành viên cần lấy nhà đầu tư là trọng tâm cho việc phát triển dịch vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Sở GDCK trong việc xây dựng và phát triển thị trường theo thông lệ quốc tế để tạo ra kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.