Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam
flc
(TBTCO) - Ngày 12/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam, (địa chỉ Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tp. Hà Nội.