Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cú huých
Bảo lãnh nhà
(TBTCO) - Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua nhà và giúp khách hàng mạnh dạn hơn khi “xuống tiền” đầu tư nhà ở. Tuy nhiên, cũng không nên kỳ vọng quy định này sẽ là “cú huých” khiến thị trường trở nên đắt khách.